همکاری شیبا اینو با رستوران ولیز

شیبا اینو با رستوران ایتالیایی ولیز همکاری می‌کند

یکی از توسعه دهندگان شیبا اینو به نام شیتوشی کوساما همکاری شیبا اینو با رستوران ایتالیایی ولیز را اعلام کرد. حداقل یک مشارکت دیگر در

یکی از توسعه دهندگان شیبا اینو به نام شیتوشی کوساما همکاری شیبا اینو با رستوران ایتالیایی ولیز را اعلام کرد.

حداقل یک مشارکت دیگر در این ماه داریم و این معامله، مانند پیش غذا برای همکار‌های بعدی است. ما آماده‌ایم که دنیا را برای همیشه تغییر دهیم

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران بیت می‌باشد.