السالوادور به سرمایه‌گذاران حوزه رمزارزها، شهروندی می‌دهد

 ال سالوادور به سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز شهروندی می‌دهد

نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور روز یکشنبه در توئیتی برنامه‌های خود را برای ارائه یک سری اصلاحات به کنگره السالوادور اعلام کرد. این اصلاحات شامل

نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور روز یکشنبه در توئیتی برنامه‌های خود را برای ارائه یک سری اصلاحات به کنگره السالوادور اعلام کرد. این اصلاحات شامل حذف تشریفات اداری، کاهش بوروکراسی، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و مهم‌تر از آن، امکان تابعیت به سرمایه گذاران خارجی است.

با توجه به پذیرش بیت کوین در کشور به عنوان یک پول قانونی، شهروندی سرمایه گذاری به سرمایه گذاران کریپتو نیز تعمیم خواهد یافت.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران بیت می‌باشد.